Cijene

Kategorije njege:
 • KM
 • Pokretne, samostalne i psihički zdrave osobe (dvokrevetne i trokrevetne sobe) 1.190,00
 • Osobe pokretne uz pomagalo, psihički zdrave 1.390,00
 • Nepokretne i teže pokretne osobe 1.490,00
 • Pokretne dementne osobe 1.490,00
 • Osobe pokretne sa psihičkim oboljenjima 1.490,00 unlimited
 • Palijativna njega, anus preter, sonda 1.490,00 unlimited

 • Smještaj u jednokrevetnoj sobi Od 1.600,00 unlimited

Usluge koje se dodatno naplaćuju:
 • - Pelene i lijekovi koji nisu na teret socijalnog osiguranja
 • - Fizikalna terapija
 • - Posjeta doktora neuropsihijatra
 • - Frizerske usluge
 • -Usluge pedikera
 • - Usluge laboratorijske obrade krvi/urina, uzimanje briseva,…
 • - Sanitetski prevoz
 • - Specijalne infuzije i injekcije
 • - Redovni i vanredni odlasci po recepte za lijekove u DZ Ilidža
 • - Uzimanje uputnica u DZ Ilidža
 • - Podizanje pelena u socijalnom osiguranju (predavanje zahtjeva, revizije itd.
 • - Pratnja stručnog osoblja na preglede

Ako niste znali!

Provjerite da li osoba koja se smješta u dom može ostvariti pravo na novčanu naknadu – Tuđa njega i pomoć!
Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja obavlja poslove medicinskog vještačenja (vještačenje kojim se ocjenjuje definitivno stanje organizma zbog ostvarivanja prava u skladu sa zakonom):

Za više informacija obratite se na adresu:

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
Branislava Đurđeva 12 (kod FIS-a)
71000 Sarajevo
www.imvzs.ba

Također, inkontinentne osobe uz nalaz i potvrdu ljekara imaju pravo na jednokratne pelene od Zavoda za zdravstveno osiguranje!
Obratite se vašem ljekaru opće prakse u Domu zdravlja kojem pripadate!

Ovdje možete preuzeti sve cijene i dokumentaciju.

BosnianEnglishGerman