5 godina prije · · Komentari isključeni za Mi brinemo poput porodice

Mi brinemo poput porodice

Polazimo od toga da osjećaj i empatija igraju najvažniju ulogu u razumijevanju starijih osoba i adekvatnom prepoznavanju njihovih potreba. Sentivo na italijanskom jeziku znači – osjećao sam, osjećam, a za nas to znači osjetiti potrebe naših korisnika te svakom od njih pristupiti individualno, s poštovanjem i ljubavlju.

Cilj nam je stvoriti okruženje u kojem se starije osobe podržavaju i podstiču da nastave živjeti ispunjen i kvalitetan život. Korisnike ohrabrujemo da se posvete sebi i počnu učiti stvari koje su ih uvijek zanimale, ali za njih nije bilo vremena. Podstičemo ih da svoja iskustva dijele s drugima, da sklapaju nova prijateljstva te otkrivaju nove interese. Za veoma kratko vrijeme naši ukućani su se međusobno povezali i ‘kliknuli’ pa s ponosom možemo reći da svojom pozitivnom energijom, toplinom i vitalnošću plijene pažnju gdje god da se pojave.

Kretanje, boravak u prirodi i hrana kao najbolji lijekovi

Nema lijeka koji može imati tako dobar efekat kao kretanje i pravilna ishrana. Ishrana naših korisnika je pažljivo osmišljena, izbalansirana i prilagođena nutritivnim potrebama starijih osoba. Biramo domaće dobavljače koji dostavljaju kvalitetnu, kontroliranu i svježu hranu.

Veliku pažnju pridajemo i kretanju te stoga često organiziramo izlete, šetnje i boravak u prirodi. To je i razlog zašto smo za lokaciju odabrali baš Ilidžu čije ime u prijevodu sa turskog znači lijek. Smješteni smo u Velikoj aleji što nam omogućava da šetnje budu ustaljena praksa, kao i odlasci na Vrelo Bosne. Čist vazduh, drveće i ljekovita voda našim korisnicima su na dohvat su ruke.

Profesionalna medicinska njega

Po dolasku novog korisnika, zajedno sa porodicom analiziramo eventualne rizike, individualne potrebe te kreiramo i dogovaramo način njege i brige za pojedinu osobu. Na vrijeme prepoznajemo upozoravajuća stanja te se savjetujemo sa ljekarom opšte prakse ili odgovarajućim specijalistom o daljnjem djelovanju i zbrinjavanju.

Stručnu medicinsku njegu i 24-satni nadzor u domu provode iskusne medicinske sestre i tehničari, prema uputama i pod nadzorom ljekara. Pored ostalog, tu spadaju: mjerenje vitalnih parametara, peroralna i parenteralna terapija, previjanje rana, plasiranje katetera, pripremanje, administriranje i bilježenje propisanih lijekova, posmatranje i bilježenje stanja korisnika, prepoznavanje i kontrolisanje akutnih stanja čestih kod starijih pacijenata kao što su kardiovaskularni, respiratorni, urinarni, muskulatorni, neurološki, psihički, endokrini i drugi problemi. Posebno insistiramo na kontinuiranim i preventivnim postupcima i procedurama u sprečavanju nastanka dekubitusa i ostalih posljedica dugotrajne nepokretnosti.

Naši korisnici i njihovi srodnici nam se u svako doba mogu obratiti sa savjetom za poboljšanjem. To nam je važno jer, zahvaljujući njihovom aktivnom sudjelovanju, u mogućnosti smo stalno poboljšavati kvalitetu naše usluge.

Socijalni život i radna terapija

Radna terapija je zasnovana na ljudskoj potrebi za okupiranošću i vjerovanju da ljudi mogu utjecati na svoje zdravlje kroz ono što rade, tj. kroz svoje ruke koje su „napojene“ umom i voljom. Sve naše korisnike nastojimo uključiti u dnevne i društvene aktivnosti koje pažljivo osmišljavamo i planiramo. U grupama podstičemo aktivnost, uključenost, kreativnost i timski rad. Naše radionice su prožete smijehom i dobrim raspoloženjem.

Dom redovno posjećuju grupe djece, studenata i volontera koji obogaćuju život naših korisnika. Susret različitih generacija u kojima se vode zanimljivi razgovori, prepričavaju dogodovštine, ali i odaje priznanje iskustvu i životnoj mudrosti naših starih.

Ako želite posjetiti „Sentivo“ i obogatiti svakodnevicu našim korisnicima, uvijek ste dobrodošli u dom pun ljubavi!

Kategorije: Zdravo starenje