Naš pristup

“Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gdje treba tražiti prave izvore radosti i smisla.”

Hermann Hesse

Polazimo od toga da osjećaj i empatija igraju najvažniju ulogu u razumijevanju starijih osoba i adekvatnom prepoznavanju njihovih potreba.

Sentivo na italijanskom jeziku znači – osjećao sam, osjećam,
a za nas to znači osjetiti potrebe naših korisnika te svakom od njih pristupiti individualno, s poštovanjem i ljubavlju.

pivo u kafani
Ruke

Posvećeni smo tome da korisnicima koji su izabrali provesti treće životno doba u Domu Sentivo pružimo najkvalitetniju njegu i priliku da starost dožive drugačije i veselije.
Kao vrijeme kada se napokon mogu posvetiti sebi, kada mogu uživati, dijeliti životna iskustva sa drugima, kada se mogu bolje povezati sa društvom, naučiti nove stvari, uživati u područjima koja ih interesuju.
Mogu biti aktivni pripadnici zajednice koja će ih uvažavati i prema njima se odnositi s poštovanjem, dostojanstvom i ljubavlju.

Činimo sve što možemo da naši korisnici i porodice, uposlenici i posjetioci vide i osjete izvanredan život u domu kojeg nastojimo da kreiramo!

Image

Pogledajte naš dom

Vrhunski smještaj na prelijepoj lokaciji.

0:28

Naš tim

Sentivo čine posvećeni i iskusni zaposlenici na koje smo posebno ponosni. Naše vodeće medicinsko osoblje sa višegodišnjim iskustvom i zalaganjem će odgovoriti na sve izazove koji se pred njima nađu.

Važno nam je da zaposlenici djeluju uz entuzijazam, empatiju i inicijativu, da su odgovorni, da imaju integritet i osobno poštenje.

Mi znamo, da bismo bili “najbolje mjesto za život” moramo stvoriti i “najbolje mjesto za rad”!

nas tim2
nas tim

Pridajemo puno pažnje profesionalnom odabiru zaposlenika te zadržavamo samo one najbolje. Važno nam je da vide smisao u poslu kojeg rade i da im je do njega stalo.
Nagrađujući naše zaposlenike i pomažući im da rastu lično i profesionalno, činimo ključnu stvar u pružanju najbolje usluge našim korisnicima.

“Sreća je uvijek bila tamo gdje je neko znao voljeti i živio za svoja osjećanja; ako ih je njegovao, ako ih nije gazio i potiskivao,ona su mu donosila zadovoljstvo.”

Hermann Hesse